Categories
Rotary aktivnosti

Rotary Talent Night – RC Novi Sad Dunav

Tradicionalna manifestacija “Rotary Talent Night”, održana je u novoj zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, imala je za cilj prikupljanje novčanih sredstava za za tim robotičara, studenata Mehatronike sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Manifestacija je bila jako uspješna i prikupljena su sredstva u iznosu od 350.000 RSD (cca 3.000 EUR) namjenjena za kupovinu dijelova za izradu robota kojim će se predstaviti na takmičenju “Eurobot 2018”. Tim robotičara “M41+” pre dve godine je bio četvrti u Evropi, prošle godine je bio treći a ove godine su bili drugi.
U okviru manifestacije je interesantna bila i postavka u holu Rektorata sa istorijatom Rotaryja i RC Novi Sad Dunav. U prilogu su i dvije sličice panoa sa te postavke. Na manifestaciji je bio prisutan i naš član Darko Hujdurović koji je prenio pozdrave ostalim članovima od Predsjednice RC Novi Sad Dunav, Svetlane Knežević i dolazećeg Guvernera Distrikta 2483 za 2019/2020, Ljiljane Lainović.
Takođe je ovom posjetom produbljena saradnja između našeg kluba i Rotari kluba Novi Sad Dunav, te se vrše završne pripreme radi bratimljenja naša  dva kluba prilikom naše čarter proslave u martu mjesecu 2018. godine.