Categories
Rotary aktivnosti

Posjeta RC Brčko bijeljinskim rotarijancima

Cilj i jedan od prioritetnih zadataka rukovodstva RC Bijeljina u 2010/11 godini bio je intenzivnija saradnja sa drugim Rotari klubovima, prevashodno iz okruženja. Shodno tome, u decembru 2010.g. delegacija RC Brčko, na čelu sa predsjednikom Željkom Lozićem, posjetila je rotarijansku braću u Bijeljini.