Rotaract

Znak

Rotaract Club Bijeljina je počeo sa neformalnim sastancima 2004. godine. Grupa mladih entuzijasta, potpomognuta Rotary Klubom Bijeljina, počela je da se okuplja i organizuje u cilju promocije vrijednosti koje Rotaract želi da naglasi. Od tada, mnogo članova je promijenjeno, ali ideja je ostala ista: pomoći drugima i učiniti sebe boljom i kvalitetnijom osobom.

U maju 2008, Rotaract Club Bijeljina je primljen u zvaničnu porodicu Rotaract klubova iz cijelog svijeta.

Rotaract Club Bijeljina je član distrikta 1910, kojem, pored BiH, još pripadaju i Rotaract klubovi iz jednog dijela Austrije.

Internet prezentacija Rotaract Club-a Bijeljina: rotaractbn.com