Categories
Rotary aktivnosti

Darivanje porodilja – Dan Rotarija

Obilježavajući dan Rotary pokreta, Rotary klub Bijeljina, kao utemeljivač akcije u BiH, je i ove godine darivao porodilje koje su se porodile 23. februara. Ove godine u Bijeljinskoj bolnici Sveti Vračevi tu čast su nam ukazale dvije majke koje su na taj dan na svijet donijele po jednog dječaka. Predstavnici kluba, predsjednik Velibor Maksimović i sekretar Dr. Oleg Grubač, su uz prisustvo načelnika ginekološkoh odjeljenja i doktora sa odelenja i medicinskog osoblja, uručili prigodne poklone srećnim majkama.