Categories
Rotary aktivnosti

Proslava rotarijanske 2009/10 u organizaciji RC Beograd Centar

U Hotelu “Continental” Beograd Rotary Club Beograd Centar je organizovao proslavu Nove rotarijanske 2010. godine. Na proslavi su učestovali i naši članovi.