Categories
Rotary aktivnosti

Radionica “End plastic soup”

Nakon uspješnih aktivnost u okviru velikog ekološkog projekta “End Plastic Soup” – sakupljanja otpada na Zvorničkom jezeru u julu ove godine, krećemo u sljedeću fazu našeg dugoročnog projekta: edukativne radionice za nastavnike i zaposlene u lokalnim institucijama, koji će u narodnom periodu voditi radionice za obuku nastavnika za rad sa učenicima na podizanju svjesti i edukaciji o važnosti zaštite zivotne sredine. Prva radionica je održana 21.10.2023, a druga radionica će biti 28.10.2023. godine.