Categories
Rotary aktivnosti

Uručeni računari OŠ “Vuk Karadžić” Bijeljina

Rotary Club Bijeljina i Rotary Club Northbrook, Ilinois su došli na ideju da promovišu međunarodnu dječju komunikaciju. Odlučili smo se da izaberemo grupu djece u Bijeljini, Bosna i Hercegovini i još jednu grupu djece istog uzrasta u Northbrook-u, Ilinois, SAD. Ove grupe djece treba da razmjene svoje e-mail adrese i počnu da komuniciraju preko Interneta. Cilj je promovisanje međunarodnog prijateljstva i dobre volje. Pisanjem jednih drugima šta se dešava sa njima svakodnevno, djeca će naučiti kako žive djeca u drugim zemljama. Ovo je posebno važno za djecu u Bosni i Hercegovini zbog činjenice da je infrastruktura zemlje je u lošem stanju. Visoke cijene telekomunikacionih usluga rezultiraju informativnom izolacijom ljudi. Djeca i čak i neki odrasli imaju „strah od komunikacije“. Ovaj projekat je pokušaj da se probije ovu barijera i omogući razmjena mišljenja i dobre volje.

Škola koja je izabrana za ovaj projekat u BiH je Osnovna Škola „Vuk Karadžić“ iz Bijeljine. Pošto škola nije imala korisnu PC opremu, odlučili smo da kupimo računare i dovedemo internet vezu. Sa našim prijateljima iz Rotary Club Northbrook smo napravili početni budžet za ovo i Rotary fondacija je dodelila određena sredstva za realizaciju projekta. Međutim, tokom realizacije projekta je došlo do više poteškoća. Na primjer, škola je imala samo jednu analognu telefonsku liniju i nije bilo mogućnosti za proširenje. Na kraju, angažovanjem članova Rotary Club-a Bijeljina, uspeli smo da obezbjedimo dodatne digitalne linije koje su bile neophodne za internet vezu i komunikacija je napokon započela.

U prilogu su fotografije nastale tokom realizacije projekta: