Categories
Rotary aktivnosti

Predavanje na temu “Zloupotreba antibiotika u svakodnevnom životu”

U četvrtak 15.10.2020. godine nastavljajući praksu organizovanja predavanja za članove kluba, Dr Sanja Milovanović, specijalista kliničke farmakologije, je održala predavanje na temu “Zloupotreba antibiotika u svakodnevnom životu.”

Categories
Rotary aktivnosti

Predavanje “Infekcija korona virusom”

Na sastanku kluba održanog 8.10.2020. godine, pored redovnih aktivnosti kluba, dr Aleksandra Radojčić, specijalista infektolog, održala je predavanje na temu “Infekcija korona virusom”.