Categories
Rotary aktivnosti

Predsjednička konferencija

U subotu 30.01.2021. godine, putem on line platforme Zoom, održana je Predsjednička konferencija Rotary klubova u BiH. Na konferenciji su prisustvovali predsjednica kluba Vesna Stevanović i dolazeći predsjednik Velibor Maksimović. Takođe na konferenciji je učestvovao i RotarAct klub, odnosno predsjednik RotarAct kluba Želimir Tešić. Tokom konferencije, a nakon obraćanja guvernera, svi predstavnici klubova su predstavili rad klubova sa posebnim osvrtom na pandemiju koja nas je zadesila, te izložili planove rada i strategiju razvoja klubova u narednom periodu.