Categories
Rotary aktivnosti

Sportsko druženje

Nakon kraćeg odmora i praznika Rotari klub Bijeljina se vraća aktivnostima. Dana 12.01.2023. godine organizovano je sportsko druženje RC Bijeljina. Vjeruje se da “kako započnete novu godinu, takva će biti cijela godina”, sudeći po jučerasnjem druženju ovo će biti veoma aktivna godina za RC Bijeljina.