Categories
Rotary aktivnosti

Bratimljenje RC Kruševac i RC Bijeljina

Rotary Club-ovi kruševac i Bijeljina su odlučili da međusobne dobre odnose osnaže činom bratimljenja klubova. Svečanost se desila dana 23.11.2013. godine u Kruševcu.