Categories
Rotary aktivnosti

Donacija Opštoj bolnici “Sveti Vračevi” Bijeljina

Predstavnici Rotari kluba Bijeljina na čelu sa predsjednikom Bojanom Jelićem predali su bolnici Sveti Vračevi digitalnu vagu za bolesne pacijente vezane za postelju. “Rezultat je ovo ušteda napravljenih tokom ranije provedenog projekta obuke ljekara u Italiji i opremanja neurološkog odjeljenja bijeljinske bolnice, a koji je uspješno realizovan u partnerstvu sa rotari klubom Ravena iz Italije“, rekao je Siniša Bencun, vođa ovog projekta. Ušteđena sredstva u visini od oko 10.000 KM prema prijedlogu bolnice utrošena su na ovu savremenu vagu.  “Vaga će omogućiti mnogo lakše vaganje pacijenata na neurologiji koji su u teškom stanju, i čije parametre moramo pratiti svakodnevno .” rekla je Nataša Jovanović, specijalista neurologije i jedan od ljekara koji je boravio na usavršavanju u Italiji. 
Od marta 2017. godine kada je bolnici doniran savremeni ultrazvučni kolor-dopler, pregladano je blizu 1000 pacijenata. Rotari klub Bijeljina će i u narednom periodu nastaviti niz akcija u cilju poboljšanja kvaliteta života građana u zajednici.