Rotary

Šta je Rotary?  

Postoji mnogo definicija, no većini je zajedničko sljedeće:
Rotary je međunarodno udruženje osoba iz stručnog i poslovnog života koje su posvećene humanim ciljevima, koje cijene i promovišu visoka etička načela u poslovnom i privatnom životu, te šire dobru volju i razumijevanje u svijetu.

Od riječi “Rotary” treba razlikovati “Rotary International” (RI), gdje se misli na svjetsku organizacionu strukturu (klubove i distrikte u svim dijelovima svijeta, te centralu u Evanstonu, IL, USA).

Rotary International (www.rotary.org) je prva svjetska “Service club” organizacija koja trenutno ima više od 1,2 miliona članova u gotovo svim zemljama svijeta.

Između ostalog, RI je zbog svojih aktivnosti, kao što su “PolioPlus”, “World Understanding and Peace”, nevladino udruženje od međunarodnog značaja, priznato i od strane UN-a.

Finansiranje projekata i programa na nivou Rotary International obavlja se kroz Rotary Fundation.

Rotary Fundation je neprofitna organizacija finansirana isključivo dobrovoljnim prilozima Rotarijanaca i prijatelja fondacije koji dijele viziju boljeg svijeta. Do sada su Rotarijanci u Rotary Fundation uplatili donacija od preko 1,9 milijardi US dolara (USD).

Rotary istorijat

Prvi Rotary Club osnovao je 23. februara 1905. u Čikagu advokat Paul P. Harris sa ciljem da duh prijateljstva iz malih mjesta svoje mladosti ponovno oživi u jednom profesionalnom klubu.

Ime Rotary nastalo je od ranog običaja rotiranja mjesta održavanja sastanaka među članovima kluba.

Do 1921. godine Rotary klubovi osnovani su na svih šest kontinenata, te samo godinu dana kasnije organizacija je prihvatila novo ime: Rotary International. Već 1925. godine Rotary je predstavljalo 200 klubova i više od 20.000 članova.

The Four Way Test (Četiri načelna pitanja)
Rotarijanac Herbert J. Taylor je 1932. godine napisao etički kod koji je 11 godina kasnije prihvatio Rotary kao The Four Way Test.

Želimo li primjenjivati visoka etička načela kod svega što mislimo, govorimo i radimo potrebno je zadovoljiti sljedeća 4 naizgled jednostavna uslova:
1. Da li je to ISTINA?
2. Da li je ISPRAVNO za sve učesnike?
3. Hoće li podsticati PRIJATELJSTVO i DOBRU VOLJU?
4. Hoće li služiti DOBRO svim učesnicima?

1945. godine 49 Rotary članova je učestvovalo u 29 državnih delegacija tokom konferencije o Povelji Ujedinjenih Nacija.

Krajem 20. vijeka Rotary se prilagodio društvenim promjenama te ciljano proširio svoj spektar djelovanja na nove probleme u svijetu: uništavanje okoline, nepismenost, glad, te ugroženu djecu širom svijeta.

Godine 1989. Rotary International je odlučio primiti žene u klubove širom svijeta. Trenutno Rotary ima preko 145.000 ženskih članova.

Danas postoji 1,2 miliona Rotarijanaca u preko 32.000 klubova u više od 200 zemalja svijeta.

Razlika između Rotarijanca i člana Rotari kluba

Naš prijatelj Slaviša Stojanović, dugogodišnji ceremonijar Kluba, je pripremio članak na temu: Razlika između Rotarijanca i člana Rotari kluba koji Vam preporučujemo da pročitate i bolje se upoznate sa tim šta je to biti iskreni Rotarijanac.