Categories
Rotary aktivnosti

Međuklupska saradnja

Počev od 2010.godine RC Bijeljina je intenzivirao saradnju sa drugim rotari klubovima. Delegacije RC Tuzla 99 i RAC Tuzla 99 su na poziv rukovodstva našeg kluba posjetilo Bijeljinu i tom prilikom su napravljene smjernice za dalje djelovanje i saradnju naših klubova, u smislu zajedničkih humanitarnih i drugih akcija.

Categories
Rotary aktivnosti

Donacija peći Osnovnoj školi “Meša Selimović” Janja, područno odjeljenje Modran

RC Bijeljina je donirao Osnovnoj školi “Meša Selimović” Janja, područno odjeljenje Modran dvije peći na čvrsto gorivo, tako da je time riješen problem grijanja, koji je ova škola imala. Nekolicina članova Rotari kluba i Rotarakt kluba Bijeljina je provela jedno novembarsko prijepodne sa đacima, učiteljicama i direktoricom ove škole.