Categories
Rotary aktivnosti

Donacija peći Osnovnoj školi “Meša Selimović” Janja, područno odjeljenje Modran

RC Bijeljina je donirao Osnovnoj školi “Meša Selimović” Janja, područno odjeljenje Modran dvije peći na čvrsto gorivo, tako da je time riješen problem grijanja, koji je ova škola imala. Nekolicina članova Rotari kluba i Rotarakt kluba Bijeljina je provela jedno novembarsko prijepodne sa đacima, učiteljicama i direktoricom ove škole.