Categories
Rotary aktivnosti

Konferencija Distrikta 1910

Dana 23. i 24.06.2023. godine, članovi našeg kluba, asistenti guvernera za BIH Aleksandra Letić i Želimir Tešić prisustvovali su Distriktnoj konferenciji distrikta 1910 u Austriji u mjestu Stadtschlaining. Konferencija je održana u predivnom dvorcu Friedensburg Schlaining u prisustvu velikog broja rotarijanaca iz Austrije i BiH. Tokom konferencije, RC asistentica guvernera Aleksandra Letić je održala prezentaciju o aktivnostima i projektima Rotari klubova iz BIH, kao i izvanrednu prezentaciju na temu “Duh rotarijanstva”. RAC asistent guvernera za BIH Želimir Tešić, takođe je održao prezentaciju o aktivnostima i projektima Rotaract klubova iz BIH i o aktivizmu mladih i važnosti da mladi budu uključeni u rad i sticanju iskustva za budućnost. Tokom konferencije održana je i primopredaja guvernerske dužnosti na kojoj je dosadašnji guverner Christian Bammer predao guvernersku titulu dolazećem guverneru Herbertu Pfifferu. Takođe, naši članovi Alelsadra Letić i Želimir Tešić su ponovo imenovani za asistente guvernera na šta je naš klub veoma ponosan.

Categories
Rotary aktivnosti

Slava RC Kruševac

Dana 23.06.2023. godine, član našeg kluba i predsjednik komiteta za međunarodnu saradnju Radovan Radovanović prisustvovao je svječanoj primopredaji predsjedničke dužnosti i slavi Rotari kluba Kruševac – Vidovadan u Kruševcu.Na ovoj svječanosti prisustvovala je i gradonačelnica Kruševca gospođa Jasmina Palurović i mnogobrojni gosti iz drugih Rotari klubova.

Categories
Rotary aktivnosti

Predavanje “Ustanak i njemački zločini u Jadru 1941”

Dana 22.06.2023. godine, održan je redovni sastanak Rotari kluba Bijeljina kojim je predsjedavao novi predsjednik kluba Oleg Grubač. Tokom sastanka predstavljen je plan rada za rotatijansku 2023/24 godinu.

Veliko nam je zadovljstvo sto je brojna delegacija našeg bratkog kluba, Rotari kluba Loznica bila prisutna našem sastanku. Nakon zvaničnog dijela sastanka njihov kandidat za članstvo istoričar Đorđe Vukmirović (doktorant na Filozofskom fakultetu Beograd, smjer istorija), održao je predavanje na temu “Ustanak i njemački zločini u Jadru 1941”.