Categories
Rotary aktivnosti

Konferencija Distrikta 1910

Dana 23. i 24.06.2023. godine, članovi našeg kluba, asistenti guvernera za BIH Aleksandra Letić i Želimir Tešić prisustvovali su Distriktnoj konferenciji distrikta 1910 u Austriji u mjestu Stadtschlaining. Konferencija je održana u predivnom dvorcu Friedensburg Schlaining u prisustvu velikog broja rotarijanaca iz Austrije i BiH. Tokom konferencije, RC asistentica guvernera Aleksandra Letić je održala prezentaciju o aktivnostima i projektima Rotari klubova iz BIH, kao i izvanrednu prezentaciju na temu “Duh rotarijanstva”. RAC asistent guvernera za BIH Želimir Tešić, takođe je održao prezentaciju o aktivnostima i projektima Rotaract klubova iz BIH i o aktivizmu mladih i važnosti da mladi budu uključeni u rad i sticanju iskustva za budućnost. Tokom konferencije održana je i primopredaja guvernerske dužnosti na kojoj je dosadašnji guverner Christian Bammer predao guvernersku titulu dolazećem guverneru Herbertu Pfifferu. Takođe, naši članovi Alelsadra Letić i Želimir Tešić su ponovo imenovani za asistente guvernera na šta je naš klub veoma ponosan.