Categories
Rotary aktivnosti

Donacija RC Beograd Centar

08.08.2019. na našem sastanku smo ugostili predstavnike Rotary Club Beograd Centar, predsjednika Igora Katanića i past predsjednika Branislava Milojevića.
Tom prilikom smo obišli gradski park i gradilište naše buduće Rotari česme, a takođe su nam uručili i novčani doprinos i tako upisali ime svog kluba u ovom našem projektu.
Hvala prijateljicama i prijateljima iz Rotary Club Beograd Centar, nastavljamo „služenje i druženje“.

Categories
Rotary aktivnosti

Eko akcija RC Loznica

Bojan Jelic sa porodicom je učestvovao u akciji našeg bratskog kluba Rotary Club Loznica “NE PRLJAJ, OKRENI SE, OSTAVI ČISTO”.
Očišćen je dio Žićine plaže, za koju se kaže da je jedna od najlepših Drinskih plaža i sakupljen je pun kontejner smeća. U akciji je takođe učestvovao i naš kumovski klub Rotary Club Sabac.