Categories
Rotary aktivnosti

Donacija RC Beograd Centar

08.08.2019. na našem sastanku smo ugostili predstavnike Rotary Club Beograd Centar, predsjednika Igora Katanića i past predsjednika Branislava Milojevića.
Tom prilikom smo obišli gradski park i gradilište naše buduće Rotari česme, a takođe su nam uručili i novčani doprinos i tako upisali ime svog kluba u ovom našem projektu.
Hvala prijateljicama i prijateljima iz Rotary Club Beograd Centar, nastavljamo „služenje i druženje“.