Categories
Rotary aktivnosti

Eko akcija RC Loznica

Bojan Jelic sa porodicom je učestvovao u akciji našeg bratskog kluba Rotary Club Loznica “NE PRLJAJ, OKRENI SE, OSTAVI ČISTO”.
Očišćen je dio Žićine plaže, za koju se kaže da je jedna od najlepših Drinskih plaža i sakupljen je pun kontejner smeća. U akciji je takođe učestvovao i naš kumovski klub Rotary Club Sabac.