Kako da nas kontaktirate i pronađete

Želiko da čujemo vaša pitanja, ali i sugestije i komentare...

ADVOKATSKA KANCELARIJA STOJANOVIĆ
ULICA NIKOLE TESLE 4, I SPRAT, STAN 3, 76300 BIJELJINA
TEL.  00 387 55 207770; 00 387 55 223211
FAX.  00 387 55 223210
email: advokati@advokatibijeljina.com

RADNO VRIJEME: PON-PETAK od 08h do 16h; SUBOTA od 09h do 14h

MIODRAG STOJANOVIĆ, advokat                   DEJAN BOGDANOVIĆ, advokat
MOB.  00 387 65 643489                                          MOB.  00 387 65 989417
email: miodrag@advokatibijeljina.com                   email: dejan@advokatibijeljina.com

ZORAN PERIĆ, advokat
MOB. 00 387 65 661000
email: zoran@advokatibijeljina.com

ALEKSANDRA TIMOTIĆ, stručni saradnik      BOJAN STOJANOVIĆ,
MOB. 00 387 664511                                                 MOB. 00 387 66 900 004
email: sandra@advokatibijeljina.com                   email: bojan@advokatibijeljina.com