Categories
Rotary aktivnosti

Predavanje o Rotari pokretu i dodjela zahvalnica profesoricama

Krajem 2019. i početkom 2020. godine Rotary Club Bijeljina je sproveo akciju “Rotari esej” – takmičenje u pisanju eseja na nivou svih srednjih škola u Bijeljini, time dajući priliku učenicima da se izraze u vezi sa pitanjima koja ih se tiču. realizacija ove akcije ne bi bila moguća bez učešća profesorica srpskog jezika, te su profesorice, čiji su učenici učestvovali na takmičenju prisustvovale sjednici Kluba 30. januara 2020. godine, na kom sastanku su im uručene zahvalnice za učešće, te je i član Kluba Vaso Arsenović održao interesantno predavanje o Rotari pokretu, ciljevima Rotarija, te šta u stvari znači biti Rotarijanac.

Utisci prisutnih profesorica su pozitivni, te su najavile da će podržati svaku buduću akciju Rotary Club-a Bijeljina.

Categories
Rotary aktivnosti

Predavanje o vinu sa degustacijom

Na našem redovnom sastanku 16. januara 2020. godine, bio je prisutan i gospodin Sava Jojić, vlasnik vinskog podruma „Mačkov kamen“ iz Iriga, koji je posle sastanka održao zanimljivo predavanje o vrstama vina uz degustaciju vina koje oni proizvode.

Druženje je proteklo u zanimljivoj i veseloj atmosferi.