Categories
Rotary aktivnosti

Predavanje “Ustanak i njemački zločini u Jadru 1941”

Dana 22.06.2023. godine, održan je redovni sastanak Rotari kluba Bijeljina kojim je predsjedavao novi predsjednik kluba Oleg Grubač. Tokom sastanka predstavljen je plan rada za rotatijansku 2023/24 godinu.

Veliko nam je zadovljstvo sto je brojna delegacija našeg bratkog kluba, Rotari kluba Loznica bila prisutna našem sastanku. Nakon zvaničnog dijela sastanka njihov kandidat za članstvo istoričar Đorđe Vukmirović (doktorant na Filozofskom fakultetu Beograd, smjer istorija), održao je predavanje na temu “Ustanak i njemački zločini u Jadru 1941”.