Categories
Rotary aktivnosti

Predavanje na temu “Zloupotreba antibiotika u svakodnevnom životu”

U četvrtak 15.10.2020. godine nastavljajući praksu organizovanja predavanja za članove kluba, Dr Sanja Milovanović, specijalista kliničke farmakologije, je održala predavanje na temu “Zloupotreba antibiotika u svakodnevnom životu.”