Categories
Rotary aktivnosti

Predavanje “Infekcija korona virusom”

Na sastanku kluba održanog 8.10.2020. godine, pored redovnih aktivnosti kluba, dr Aleksandra Radojčić, specijalista infektolog, održala je predavanje na temu “Infekcija korona virusom”.