Categories
Rotary aktivnosti

Proslava 10 godina osnivanja Rotari kluba Beograd Čukarica

Rotari klub Beograd Čukarica je 18.novembra 2017. godine obilježio 10 godina od osnivanja, a na proslavi, koja je organizovana u beogradskom hotelu “Hyatt”, su prisustvovali članovi Rotari kluba Bijeljina.