Categories
Rotary aktivnosti

Rotarijanska kobasicijada 2016. godine

Dana 19.2.2016. godine u Sremskoj Mitrovici, u organizaciji RC Sremska Mitrovica je održana tradicionalna Rotarijanska kobasicijada. Ovom prilikom su se u Hotelu “Srem” okupio veliki broj gostiju među kojima su bili trenutni i bivši Guverneri Distrikta 2483 Srbija i Crna Gora.

Među prisutnim zvanicama su bili i članovi našeg Rotary Club-a, kao i članovi Rotact Club-a Bijeljina koji su se tom prilikom bratimili sa prijateljima iz Rotaract Club-a Sremska Mitrovica.