Categories
Rotary aktivnosti

Predavanje dr Olega Grubača

Dana 13.09.2019. godine u klupskim prostorijama Rotary Club Bijeljina održano je zanimljivo predavanje od strane psihijatra dr Olega Grubača, na temu PTSP. Dr Oleg Grubač je prisutnim članovima našeg kluba na jedan veoma interesantan i stručan način pojasnio pojavne oblike posttraumatskog sindroma, njegov uzrok, posljedice i način liječenja. Vještinom vrsnog predavača plijenio je našu pažnju tokom polusatnog predavanja.
Takođe, ovom sastanku je prisustvovao i predsjednik Rotaract Club Bijeljina Zelimir Tesic, koji je prije pomenutog predavanja uručio Rotary Club Bijeljina, u ima bijeljinskih rotaraktovaca, donaciju za naš Projekat “Česma”. Odlična saradnja sa našim podmlatkom je nastavljena i na ovaj način, u jednoj sinergiji međusobne podrške.
Sastanak se održao u jednoj prijatnoj atmosferi, gdje šale, druženja i dobre volje nije nedostajalo.