Categories
Rotary aktivnosti

Obilježavanje Rotari dana

Nastavljajući tradicionalnu akciju kojom se obilježava godišnjica od održavanja prvog sastanka Rotari kluba u Čikagu, SAD, RC Bijeljina je nastavio sa tradicionalnim darivanjem beba rođenih 23. februara, kao svjetskog dana Rotarija.

Ovu akciju su ove godine prihvatili i skoro svi klubovi u BiH, te je to sada regionalni projekat Rotari klubova u BiH.