Categories
Rotary aktivnosti

Bratimljenje sa RC Banja Luka Gloria

Nastavljajući uspješnu saradnju sa klubovima iz regiona, pojavila se ideja da se naš klub bratimi sa jednim od najorganizovanijih klubova u BiH, pa i šire – RC Banja Luka Gloria.

Njihovu ideju za bratimljenje smo objeručke prihvatili, te smo na našoj proslavi čartera 29. februara 2020. godine i potpisali povelju o bratimljenju.

U periodu koji slijedi, sigurni smo da će pozitivni odnosi između naša dva Kluba postati samo bolji, te da ćemo u budućnosti naše druženje osnažiti i sa zajedničkim akcijama.