Categories
Rotary aktivnosti

II Sajam Rotary ideja

Dana 20.10.2017. godine, Rotary Club STARI BEČEJ bio je domaćin drugog po redu Sajma rotari ideja, koji je u velelepnom dvorcu Dvorac Fantast Dundjerski okupio članove 18 rotari klubova i tri rotarakt kluba, u čijem radu učestvuju omladinci.

Više od 40 učesnika razmenjivalo je mišljenja i iskustva u realizaciji određenih projekata u lokalnim zajednicama u kojima oni deluju. Na sajmu su se mogle čuti brojne ideje – od stipendiranja talentovanih učenika, preko unapređenja lokalne infrastrukture, ekologije, kulture do društvene brige o mladima bez roditeljskog staranja starijim od 18 godina. Sajmu je prisustvovao i član Rotari kluba Bijeljina, Dusan Sekulic koji je imao i muzički nastup.

Višegodišnji član Rotary Club Novi Sad Alma Mons, proslavljeni odbojkaš Andrija Geric ističe da u toj organizaciji ne pridaju važnost tome ko je kreator ideje i akcije, već efektu koji ona postiže na lokalnom nivou.