Categories
Rotary aktivnosti

Predavanje Milenka Aničića

U sali “Klub 5”, u hotelu “Drina” u Bijeljini je 25.10.2018. godine održan redovni sastanak Rotari kluba Bijeljina. Posle sastanka naš član Milenko Aničić je održao predavanje na temu društvene mreže “Facebook” u kome je na jasan način objasnio svim članovima prednosti predstavljanja kluba na ovoj društvenoj mreži, te načine za poboljšanje vidljivosti kluba u zajednici.

Tom prilikom je i predstavio novu Facebook stranicu našeg kluba koja će sigurno doprinijeti nastavku uspješnog predstavljanja našeg kluba, kako u Rotari, tako i u društvenoj zajednici.

Posjetite našu novu Facebook stranicu na adresi:

https://www.facebook.com/rcbijeljina/