Categories
Rotary aktivnosti

Donacija školskih lektira osnovnim školama

Rotary Club Bijeljina je pokrenuo projekat donacije lektira za biblioteke u osnovnim školama koje se nalaze na područjima Grada Bijeljina koja su bile poplavljene u mjesecu maju prošle godine.

Zahvaljujući ovom projektu komplete lektira su dobile:

  • OŠ „Vuk Karadžić“ Bijeljina
  • OŠ „Petar Kočić“ Brodac
  • OŠ „Meša Selimović“ Janja
  • OŠ „Dvorovi“ Dvorovi
  • OŠ „Sveti Sava“ Bijeljina – područna škola Batković