Categories
Rotary aktivnosti

Proslava 10 godina čartera RC Doboj

Predstavnici našeg kluba su bili na proslavi 10 godina od ćartera Rotary Club-a Doboj.