Categories
Rotary aktivnosti

Akcija čišćenja korita rijeke Drine

Rotary Club Bijeljina je organizovao čišćenja korita rijeke Drine. Posle čišćenja je nastavljeno druženje kod prijatelja Đure Stanojevića. Kao što je vidljivo na fotografijama dobrog raspoloženja nije nedostajalo.