Categories
Rotary aktivnosti

Saradnja sa RC Srebrenica

Predstavnici Rotary Cluba-a Bijeljina i Rotary Club-a Srebrenica su razgovarali o trenutnom stanju u oba kluba, aktivnostima, članstvu, te mogućoj saradnji. Dogovoreno je da u narednom periodu pronađemo način da kroz zajedničku aktivnost osvježimo i učvrstimo saradnju, te prijateljstva izmedju naša dva kluba.