Categories
Rotary aktivnosti

Kobasicijada

Dana 10.2.2018. godine, predstavnici našeg kluba su učestvovali na ovoj tradicionalnoj manifestaciji, koju već godinama organizuje RC Sremska Mitrovica. Pored tri predstavnika RC Bijeljina i tri predstavnika RAC Bijeljina, na ovoj tradiconalnoj manifestaciji bilo je prisutno oko 100 rotarijanaca iz desetak klubova. Naša delegacija je bila jedina iz Distrikta 1910 i već godinama članovi našeg kluba, na ovoj manifestaciji dobre volje, predstavljaju svojevrsne ambasadore našeg Distrikta.

Pored druženja sa starim prijateljima iz regiona, ostvarena su i nova poznanstva i kontakti. Kao mnogo puta do sada, naša delegacija je i ovom prilikom bila posebno zapažena i uvažena od strane domaćina. Tom prilikom obavljeno je više kratkih sastanaka sa članovima našeg kluba, sve u želji da naše bogato iskustvo u organizaciji, radu i promociji rotari ideje prenesemo drugim klubovima.
Druženje rotarijanaca, uz bogatu trpezu, humanitarnu tombolu i muziku upriličeno je u Lovačkom restoranu u Sremskoj Mitrovici.