Categories
Rotary aktivnosti

Proslava čartera RC Lukavac

Dana 28.9.2019. godine smo prisustvovali na obilježavanju 10. godišnjice čartera Rotary Club Lukavac. Naša delegacija je provela prijatno veče u Hotelu “Senad od Bosne” na Modračkoj jezeru, te je proslava potrajala dugo u noć.
Na proslavi je bilo prisutno 7 klubova iz našeg distrikta na čelu sa guvernerkom Melitom Beker Unger koja je iskazala zadovoljstvo sa rezultatitma svih BH klubova u prethodnom periodu.