Categories
Rotary aktivnosti

Posjeta Guvernerke Distrikta 1910

U večernjim časovima 24.9.2019. godine je održan sastanak Rotary Club Bijeljina koji je uveličala gđa Melitta Becker-Unger, Guvernerka Distrikta 1910, te prijateljice i prijatelji iz Rotaract Club Bijeljina i Inner Wheel Club Bijeljina. Tom prilikom su joj prezentovani rezultati rada kluba, te je primljen i novi član u naš klub dr Oleg Grubač, ljekar specijalista psihijatrije. Guvernerka je članovima Kluba prenijela pozdrave Predsjednika Rotary International-a Mark Daniel Maloney-a. Ona je takođe održala predavanje o novim tokovima u Rotariju, te uručila svim prisutnim poklon u vidu priveska u obliku kapljice vode za učešće u projektu “Rotari česma”.
Posle sastanka organizovana je svečana večera na kojoj su razmjenjena iskustva, te utisci guvernerke sa još jedne uspješne posjete našem Klubu.