Categories
Rotary aktivnosti

Predsjednička konferencija

Dana 27.10.2018. godine u Hotelu “Lukavac” u Lukavcu je održana Predsjednička konferencija za trenutne i dolazeće predsjednike Rotari i Rotarakt klubova iz BiH.  Sam događaj su uveličali Guverner Distrikta 1910 Ismail Sadek, te dolazeći Guverner Melitta Becker – Unger.

Na samoj konferenciji je obrađeno više interesantnih tema, a oduševilo nas je gostoprimstvo naših domaćina iz RC Lukavac i prijatna atmosfera u razgovoru sa predstavnicima drugih Rotari klubova iz BiH.