Categories
Rotary aktivnosti

Predavanje “Specifičnosti virusa Sars-Kov-2, kovid infekcija, načini prevencije i liječenja”

Na sastanku kluba, dana 16.12.2021. godine pored redovnih aktivnosti, održano je predavanje Prof.dr Nikole Tanića – molekularnog biologa i fiziologa, člana RC Kalemegdan, na temu: “Specifičnosti virusa Sars-Kov-2, kovid infekcija, načini prevencije i liječenja” .Predavanju je prisustvovao veliki broj članova kluba.