Categories
Rotary aktivnosti

Godišnja skupština RC Bijeljina

U skladu sa pravilima rada, Rotary club Bijeljina je 24.12.2021. godine održao godišnju skupštinu kluba. Na sastanku su usvojeni godišnji izvještaj o radu kluba, kao i finansijski izvještaj. Nakon skupštine članovi kluba zajedno sa članovima Rotaract club-a su u Semberskom salašu proslavili kraj godine.