Categories
Rotary aktivnosti

Predavanje o narodu Maasai

Na sastanku održanom 14.4.2016. godine smo imali goste – prijatelja Rotarijanca iz Zemuna Maria Bralića Leona sa suprugom Ružicom. Prijatelj Mario nam je održao predavanje o istorijatu, načinu života i trenutnim problemima afričkog naroda Maasai. Predavanje je bilo više nego interesantno. Na predavanju su pored Rotarijanaca prisustvovali i članovi Rotarakt kluba kao i kluba Inervil (u osnivanju).

Na predavanju smo upoznati i sa problemima Maasai naroda u Africi, posebno sa problemom pitke vode kao i sa našim eventualnim mogućnostima za uključivanje u prikupljanje sredstava za nabavku pumpi za vodu.

O ovoj temi ćemo razgovarati i na narednim sastancima i ostati u kontaktu sa Mariom.