Categories
Rotary aktivnosti

Posjeta bratskom Rotari klubu Loznica

Sastanak je realizovan dana 13.4.2016. godine u prostorijama njihovog Kluba u Hotelu Evropa u Loznici. Prisustvovao je veći broj članova našeg bratskog Rotari kluba Loznica, kao i njihov asistent Distrikt guvernera (ADG) Radiša Srećković iz Rotari kluba Valjevo. Prijatelji su nas upoznali sa trenutnim aktivnostima Kluba, a ADG sa aktivnostima u okviru Distrikta 2483, između ostalog i sa tokom inicijative da se njihov distrikt priključi Rotari Zoni 19 u kojoj se nalazi i naš Distrikt 1910. Prijateljima iz bratskog Kluba naši članovi Igor Solaković i Bojan Jelić  su prenijeli pozdrave svih članova Rotary Club-a Bijeljina na čelu sa predsjednikom Tešom, te su se potrudili se da tokom razgovora prijateljima iz Loznice ulijemo dodatnu energiju za dalji razvoj i rad njihovog Kluba.