Categories
Rotary aktivnosti

Predavanje o Aqua Power tehnologiji

Na redovnom sastanku našeg Rotari kluba, dana 23.3.2017. godine je održano predavanje o Aqua power tehnologiji koje je održao Željko Hanžek, koji je predstavio način na koji se vodi iz vodovodne mreže uz pomoć Aqua Power Jointa vraća pravilna struktura, te joj se omogućava pozitivno dejstvo na organizam. Nakon predavanja uslijedila je diskusija i postavljanje pitanja.

Sastanku je prisustvovao i Danijel Dobrota, član RC Banjska Bistrica iz Slovačke, koji se predstavio članovima. Danijel je slovački biznismen koji posluje u BiH, bavi se obnovljivim izvorima energije, prije svega hidrocentralama. S obzirom na to da će u narednom periodu dolaziti u Bijeljinu, izrazio je želju da prisustvuje našim budućim sastancima, te je i predložio saradnju između RC Banjska Bistrica i RC Bijeljina.