Categories
Rotary aktivnosti

Posjeta Rotary Foundation

Dana 16.05.2023. godine, u posjeti RC Bijeljina boravili su Sarah O’Brian iz Rotari Fondacije, te Ralf Peters, odgovorna osoba za grantove u Distriktu 1910. Tokom posjete su sa članovima i članicama RC Bijeljina razgovarali o budućim planovima, te o tek odobrenom projektu, koji će se baviti zaštitom životne okoline na teritoriji Bijeljine.