Categories
Rotary aktivnosti

Čarter RC Vukovar i RC Beograd Avala

Dana 13.05.2023. godine članovi RC Bijeljina prisutvovali su na dvije proslave naših prijateljskih klubova – RC Beograd Avala i RC Vukovar. Na imanju “Goldschmidt” u Vučedolu RC Vukovar je proslavio 90-godišnjicu osnivanja, dok je RC Beograd Avala je u hotelu “Šumadija” u Beogradu u sjajnoj atmosferi proslavio svoju 5-godišnjicu. Na proslavi RC Vukovar, delegacija RC Bijeljina bila je pojačana sa jednom predstavnicom IWC Bijeljina, a RC Beograd Avala je posjetio asistent guvernera Distrikta 1910. Ovakvi događaji su dobra prilika za razmjenu rotari ideja i jačanje regionalne saradnje među rotari klubovima. Ova dva značajna jubileja obilježena su u divnoj atmosferi, uz prisustvo velikog broja rotarijanaca, iz 6 Distrikta.