Categories
Rotary aktivnosti

Posjeta RC Lukavac

Dana 12.09.2022. članovi našeg kluba, asistenti guvernera za Rotari Aleksandra Letić i Rotaract Želimir Tešić, bili su u zvaničnoj posjeti Rotari i Rotarakt klubu Lukavac zajedno sa distriktnim guvernerom 1910 Christian Bammerom. Tokom sastanak, na kojem je prisustvovao Upravni odbor RC Lukavac predstavljene su aktivnosti i budući planovi kluba za rotarijansku 2022/23. Nakon zvaničnog dijela, nastavljeno je druženje sa ostalim članovima RC i RAC Lukavac.