Categories
Rotary aktivnosti

PETS kick off

U prostorijama Rotari kluba Bijeljina u hotelu Drina, 11.09.2022. godine, održan je PETS kick-off sastanak sa dolazećim predsjednicima Rotary klubova Bijeljina, Srebrenica, Lukavac i Tuzla. Na sastanku su, pored dolazećih predsjednika, prisustvovali i asistenti guvernera za Rotari Aleksandra Letić i Rotarakt Želimir Tešić, a sastanak je vodio dolazeći guverner Distrikta 1910 Herbert Pfeiffer.