Categories
Rotary aktivnosti

Posjeta RC i RAC Tuzla

Dana 17.10.2022. godine Guverner distrikta 1910 Christian Bammerom bio je u zvaničnoj posjeti Rotary i Rotaract klubu Tuzla. Na sastanku prisustvovali su i članovi našeg kluba, asistenti guvernera za Rotary Aleksandra Letić i Rotaract Želimir Tešić. Nakon zvaničnog dijela, nastavljeno je druženje u prijatnoj atmosferi tokom kojeg je priređen sjajan muzički nastup učenika Srednje muzičke škole “Čestmir Mirko Dušek” Tuzla.